#संस्कृतवार्ता:

#sanskritnews

।। यथार्थवार्तायै जनचेतनाप्रसारणाय नवजागरणाय च कृतसङ्कल्प: ।।

संस्कृतपत्र‌कारिताम् आधुनिकतया संयोज्य संस्कृतमातु: निष्कामसेवापुरस्सरं स्वीयलेखन्या सामाजिकीं क्रान्तिं समुन्नतिञ्च संस्कृतेन विधातुमीहन्ते चेत् निर्भीकानां निष्पक्षाणां समपक्षपातिनां संस्कृतक्रान्तिकारिणां पत्रकाराणां साहित्यकाराणां संस्कृतस्वयंसेविसेनानीनाञ्च SANSKRIT NEWS इति स्वस्तिवाचनं संस्कृत वार्ताख्ये आमुखपटले वेबपटले च तत्रभवतां संस्कृतसेवनसमुत्साहिनां युवकानां हार्दं स्वागतं कुर्मो वयम्।

#संस्कृतवार्ता:

#sanskritnews

।। यथार्थवार्तायै जनचेतनाप्रसारणाय नवजागरणाय च कृतसङ्कल्प: ।।

संस्कृतपत्र‌कारिताम् आधुनिकतया संयोज्य संस्कृतमातु: निष्कामसेवापुरस्सरं स्वीयलेखन्या सामाजिकीं क्रान्तिं समुन्नतिञ्च संस्कृतेन विधातुमीहन्ते चेत् निर्भीकानां निष्पक्षाणां समपक्षपातिनां संस्कृतक्रान्तिकारिणां पत्रकाराणां साहित्यकाराणां संस्कृतस्वयंसेविसेनानीनाञ्च SANSKRIT NEWS इति स्वस्तिवाचनं संस्कृत वार्ताख्ये आमुखपटले वेबपटले च तत्रभवतां संस्कृतसेवनसमुत्साहिनां युवकानां हार्दं स्वागतं कुर्मो वयम्।

दिल्लीस्थस्य भारतीयजनसञ्चारसंस्थानस्य एकपञ्चाशे दीक्षान्त-समारोहावसरे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितया लोकसभाध्यक्षया श्रीमत्या सुमित्रामहाजन-महोदयया स्वस्तिवचनम् संस्कृत-वार्ता-वाहिन्या: वेबफलकं www.sanskritnews.com लोकाय समर्पितम् ।

नाट्यशास्त्रे वर्णिताः नाट्यमुद्राः

केन्द्रीयसंस्कृविश्वविद्यालयविधि:-2020

संस्कृतप्रेमिण: विद्वांसश्च

सम्पर्कसूत्रम् : [email protected]

error: Content is protected !!