sanskritnews

संस्कृतसन्दर्भे भाषाविद् प्राच्यविद्याविद् च मोक्षमूलरः (मैक्समूलरः)

संस्कृतसन्दर्भे भाषाविद् प्राच्यविद्याविद् च मोक्षमूलरः (मैक्समूलरः) डॉ. नवलता, पूर्वसंस्कृतविभागाध्यक्षा, विक्रमाजीतसिंहसनातनधर्ममहाविद्यालयः कानपुरम्

error: Content is protected !!